KURUMSAL

DERNEĞİN AMACI

Dernek, Türkiye’de çocuk sağlığının gelişmesine ve ilerlemesine hizmet etmek, temel sağlık sorunlarından olan bebek ölümlerinin azaltılması, annelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi, okul ve çevre sağlığı, aşılama ile korunabilir hastalıklarının en aza indirilmesi, çocuklardaki gelişimsel problemlerin erken saptanması, tedavisi, önlenmesi ve çocuk hakları gibi konularda çalışmalar yapıp, başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, çocuk hekimleri, birinci basamakta çalışan hekimler, uzman hekimler, yan dal eğitimi alan hekimler, sağlık ve sağlık dışı çalışanların bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla kurulmuştur.

YÖNETİM KURULU ASİL üYELER

PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN - Başkan
PROF. DR. TİMUR MEŞE - Başkan Yardımcısı
PROF. DR. AYCAN ÜNALP - Üye
PROF. DR. DEMET CAN - Üye
PROF. DR. AKGÜN ORAL - Üye
DOÇ. DR. SENEM ALKAN ÖZDEMİR - Sekreter
SADETTİN GÜZEL - Sayman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

PROF. DR. HASAN AĞIN
DOÇ. DR. DİLEK ORBATU
PROF. DR. TÜLİN GÖKMEN YILDIRIM
DOÇ. DR. ÖZLEM NALBANTOĞLU
UZM. DR. TARIK KIRKGÖZ
UZM. EBE HEMŞ. ÖZLEM KÜÇÜKÇELEN
PROF. DR. NİDA DİNÇEL

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

PROF. DR. ORHAN DENİZ KARA
DR. FİKRİYE TEKİN
MEMUR BİLAL ULÇAY

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

DOÇ. DR. NİLÜFER GÜLNAR
DR. SEZER ACAR
HEMŞİRE ELİF YILMAZ

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

BANKA HESAP NUMARALARI

ŞUBE: ZİRAAT BANKASI EFES ŞUBESİ
HESAP ADI: İZMİR ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ
IBAN: TR26 0001 0013 3396 2446 3250 01

VERGİ DAİRESİ / VERGİ NO

KORDON VD - 483 106 8617
TAKİP EDİN
Yeniliklerden ve duyurulardan kısaca bizden her an haberdar olun.